Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.05.2017
Avaldamise lõpp: 12.05.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et HMG Invest ja Holding OÜ (registrikood: 11213147) (aadress Kurgoja tee 4, Saarde küla, Saarde vald, 86213 Pärnu maakond) esitas Metsküla liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

Metsküla liivakarjäär asub Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Metsküla külas kinnistutel Saunametsa (katastritunnusga 87001:003:0107) ja Kruusa (katastritunnusega 87001:003:0109).

Metsküla liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,21 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on samuti 9,21 ha. Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 107 tuh m³ ja kaevandatav varu on 102 tuh m³ ning täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus 109 tuh m³ ja kaevandatav varu on 104 tuh m³ . Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 15 tuhat m3. Maavara kasutusaladeks on teede- ja tsiviilehituses. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, e-posti aadress pohja@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4800).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa andmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
HMG Invest ja Holding OÜ, kehtetud ärinimed: Airleks Grupp OÜ.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1131916