Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 30.06.2017 12:14
Parandaja: Triin Tõnts (Pärnu Linnavalitsus).
Parandamise põhjus: Lisatud link dokumendiregistrile.
Vaata eelmist versiooni
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamise algus: 30.06.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike 3 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab et Pärnu Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsusega nr 56 tunnistati kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneering Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas. Detailplaneeringuala suurus on ca 20 ha. Planeeritav ala asub Pärnu jõe vasakkaldal Papiniidu sillast u 300m kesklinna poole, piirnedes edelast Riia mnt, idast Lao tänava toomishoonete, põhjast Pärnu jõe ning läänest Alevi kalmistuga.

Enamuse planeeritavast alast moodustas endine AS Maseko kalatööstuse territoorium koos tootmishoonetega, mis tänaseks päevaks on lammutatud. Detailplaneering koostati eesmärgiga likvideerida vana ja amortiseerunud tootmisterritoorium kesklinna vahetus läheduses ning luua selle asemele kaasaegne ja atraktiivne elu-, äri- ja vabaajaveetmise keskkond. Kogu olemasolev hoonestus on kinnistul ettenähtud lammutada ja on seatud ehitusõigus korruselamumaa/ärimaa hoonestuse rajamiseks.

Täna on ilmnenud vajadus juurdeehituse rajamiseks Suur-Jõe tn 58 kinnistul olemasoleva hoone Kanpoli kauplus-lao teenindamiseks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas on, et Kanpol Kinnisvara OÜ-l oleks võimalik lahendada krundil asuva olemasoleva hoonestusega seotud küsimused seni, kuni jõutakse uue koostatava detailplaneeringu lahenduseni. Viidatud jahutuskambri ning kauba vastuvõtu ja ladustamisala juurdeehitus on muutunud tegevuse jätkamiseks möödapääsmatult vajalikuks.

Seotud dokumendid:
Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2008 otsusega nr 60 kehtestatud AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 kinnistu osas
https://amphora.lv.parnu.ee/AMPHORA_PUBLIC/index.aspx?itm=1533210
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
volikogu nõunik Triin Tõnts
Telefon: 444 8103
E-post: triin.tonts@lv.parnu.ee
Teadaande number 1157804