Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Veemajanduskava koostamise algatamise teade
Avaldamise algus: 27.07.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 3²⁰ lõike 2 alusel.

Keskkonnaminister algatas 29.juuni 2017 käskkirjaga nr 709 veemajanduskava, meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostamise Ida-Eesti, Lääne-Eesti ja Koiva vesikonnas.

Veemajanduskavade koostamiseks valmistatakse ette, esitatakse kuus kuud kestvale avalikule väljapanekule ning pärast avaliku väljapaneku läbiviimist veemajanduskomisjonile kinnitamiseks hiljemalt alltoodud tähtajaks järgmised dokumendid:

1) veemajanduskava, meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava koostamise ajagraafik ja tööplaan - 22.11.2018;
2) oluliste veemajandusprobleemide ülevaade - 22.11.2019;
3) veemajanduskava, veemajanduskava meetmeprogrammi ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava eelnõu - 22.11.2021.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande number 1170451