Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.08.2017
Avaldamise lõpp: 08.08.2117
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Lemminkäinen Eesti AS (registrikood: 10114029) (aadress Betooni tn 28, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415) esitatud maavara geoloogilise uuringu loa (edaspidi ka uuringuluba) taotlus on menetlusse võetud.

Uuringuluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Illuka vallas Kuremäe külas riigile kuuluval kinnistul Kruusamäe (katastritunnus on 22901:003:0130, sihtotstarve on maatulundusmaa 100%), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 18,48 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 12 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavuseks on kuni 12 m. Uuritavaks maavaraks on ehituskruus, ehitusliiv, täiteliiv, täitekruus, mida kasutatakse üld- ja teede ehituses ning täitepinnasena. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringuruumi nimetus on Raudi uuringuruum.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 TALLINN.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Lemminkäinen Eesti AS, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Talter.
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1176305