Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.01.2018
Avaldamise lõpp: 31.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond 41533) poolt esitatud Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-067 pikendamise taotluse.

Tammiku kaevandus, mäeeraldise pindalaga 4013,93 ha, asub Ida-Viru maakonnas Jõhvi ja Alutaguse valdade ja Kohtla-Järve linna territooriumil. Seisuga 31.12.2017 on Tammiku kaevanduse mäeeraldisega seotud põlevkivi jääkvaru 33,746 miljonit tonni, millest kaevandatav on 5,47 miljonit tonni.

Taotluse kohaselt soovitakse Tammiku kaevanduse maavara kaevandamise loa KMIN-067 kehtivust pikendada 10 aasta võrra, so kuni 10.08.2029, et tagada kaevandatud ala korrastamine. Tammiku kaevanduse mäeeraldisel ei planeerita edasist põlevkivi kaevandamist.

Keskkonnaamet kontrollis maavara kaevandamise loa taotluse vastavust maapõuseaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele.

Maavara kaevandamise loa pikendamise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (+372 674 4803, info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa pikendamise või pikedamata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa pikendamise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
Enefit Kaevandused AS, kehtetud ärinimed: Eesti Energia Kaevandused AS, AKTSIASELTS EESTI PÕLEVKIVI.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1250406