Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 13.06.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaamet avaldab teadaande looduskaitseseaduse (LKS) § 9 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal piirkondlikus Keskkonnaameti kontoris ajavahemikul 18.06–30.07.2018 ning Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee, lähimasse Keskkonnaameti kontorisse või Keskkonnaameti Võru kontorisse (Karja 17a, Võru) hiljemalt 30.07.2018. Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2019. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.

Lisainfo: Maarja Annuk, maarja.annuk@keskkonnaamet.ee
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1306504