Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 29.07.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavalitsuse 22. juuli 2019. a korraldusega nr 300 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla linnas Mahlamäe tn 10 maaüksusele üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu eesmärk on Mahlamäe tn 10 maaüksuse jagamise tulemusena moodustatavale krundile jaekaubandushoone ehitusõiguse sätestamine.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Rapla linnas Mahlamäe tn 10 kinnistu (katastritunnus 66901:001:0606) lääneosa ja osaliselt piirnevad maaüksused. Planeeringuala piirneb põhjast Mahlamäe tänava, läänest Metsapargi tänava, lõunast Metsapargiga, ida poole jääb ehitismälestis Rapla KEKi haldushoone. Põhjendatud juhtudel, näiteks läbipääsu- ja tehnovõrkudega seotud servituutide vajadusega alade ilmnemisel väljapool detailplaneeringu algatamisel määratud planeeringuala piiri võib planeeringuala laiendada koostöös puudutatud maaomanikega. Servituutide tingimused ja tehnovõrkude ning läbipääsude paiknemine lepitakse planeeringu koostamise käigus kokku puudutatud maaomanikega. Planeeringuala suurus on ca 1 ha.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseadusest ja Rapla valla üldplaneeringust.

Planeeringu algatamise ajaks pole ilmnenud täiendavate uuringute läbiviimise vajadust.
 
Rapla Vallavalitsus
Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
Telefon: 489 0510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1501477