Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 09.08.2019
Avaldamise lõpp: 10.08.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MV Turvas (registrikood: 10930579) (aadress Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Tallinna tn 61, 93818) esitatud Kuumi turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotluse on menetlusse võetud.

Kuumi turbatootmisala asub Saare maakonnas Saaremaa vallas Ohtja, Küdema ja Lussu küla territooriumil Pelisoo turbamaardla (registrikaart nr 0100) kesk- ja lõunaosas. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluvatel kinnistutel Kuumiraba (katastritunnus 48301:003:0168, sihtotstarve 100% turbatööstusmaa) ning Kuumiraba (katastritunnus 27001:001:0145, sihtotstarve 100% turbatööstusmaa).
Taotluse kohaselt soovitake pikendada luba 30 aasta võrra, vähendada mäeeraldise teenindusmaa pindala, muuta maavara kasutusala ja korrigeerida mäeeraldise piires olevat maavarakogust. Kaevandatud ala korrastatakse taastuvaks sooks.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab loa andja täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1506422