Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamise algus: 27.08.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavalitsuse 19. augusti 2019. a korraldusega nr 332 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Rapla linnas Tallinna mnt 33 maaüksuse (katastritunnus 67001:007:0840) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on sätestada maaüksuse jagamisel moodustatavale elamumaa krundile täiendav ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks. Rapla Vallavolikogu on planeeringu algatamisel hinnanud detailplaneeringu üldplaneeringu põhilahendust järgivaks.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb hoonestuse tihenemine Rapla linna keskosas, mis vähendab valglinnastumist, aitab leevendada nõudlust üksikelamukruntide järele väikelinnas ning elavdab elu maakonnakeskuses, evides positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju. Mõju looduskeskkonnale on vähene.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/kehtestamine
Rapla Vallavalitsus
Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
Telefon: 489 0510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1512334