Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 31.01.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) teatab Tapa – Tartu raudtee lõigu 417,3 – 421,6 km olemasoleva Emajõe/Vorbuse/Jänese silla asendamise (uue ehitamise) ja väikese raadiusega kõverate ümberehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

TTJA algatas kõnealuse KMH oma 29.10.2018 otsusega nr 1-10/18-353.
AS Eesti Raudtee soovib rekonstrueerida Tapa-Tartu raudteelõiku, mille käigus rajatakse uus sild üle Emajõe. Koos uue silla rajamisega teostatakse ka olemasoleva väikese raadiusega kõverate korrigeerimine ca 2,2 km ulatuses. Olemasolev üle Emajõe kulgev metallist raudteesild on amortiseerunud ning teostatud sillauuringu järgi on asjakohane rajada uus sild. Planeeritav sild soovitakse rajada olemasolevast sillast kirde poole. Raudteelõigu rekonstrueerimise peaeesmärk on võimaldada suurendada rongide liikumiskiirust ja tagada turvalisus Tapa-Tartu raudteel. Uuel silla rajamisel on eeldatav keskkonnamõju vee-elustikule ja piirnevatele looduskooslustele. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka geodeetiliste ja geoloogiliste uuringute ning maaparandusprojekt.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on aktsiaselts Eesti Raudtee (registrikood: 11575838) (aadress Telliskivi 60/2, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 15073, kontaktisik Kai Peet, e-post Kai.Peet@evr.ee, telefon 6158663)
Otsustaja on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (kontaktisik Kristina Fuks-Kuus, e-post info@ttja.ee, telefon 6672000)
KMH läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood: 10705517) juhtekspert Toomas Pallo isikus (KMH litsents nr KMH0090), kontaktisik Lea Jalukse, lea@environment.ee, telefon 6117698

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul 02.02.2020 – 08.03.2020 elektrooniliselt TTJA kodulehel (https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated), AS Eesti Raudtee kodulehel (http://www.evr.ee/ ), samuti Tartu valla ja Tartu linna kodulehtedel. Paberkandjal dokumendiga saab vajadusel etteteatamisega ja tööpäeviti tutvuda TTJA-s (asukoht Endla 10a, 10142 Tallinn). KMH aruanne on leitav TTJA dokumendiregistrist: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-30803 ja KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda siin: https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-13634

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile hiljemalt 08.03.2020 postiga aadressile Endla 10a, 10142 Tallinn, või e-postiga: info@ttja.ee

KMH aruande avalik arutelu toimub 09.03.2020 kell 13.00-15.00 Tartus, Tartu Loodusmaja koolitustoas Lille tn 10.
Ärinimed
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kehtetud ärinimed: Tehnilise Järelevalve Amet.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tallinn, HARJUMAA, Sõle 23A
Telefon: 6672000
E-post: info@ttja.ee
Teadaande number 1575275