Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 28.05.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2017. a otsusega nr 20 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla linnas Tallinna mnt 2 (67001:001:0056) üldplaneeringut järgiv DETAILPLANEERING

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse sätestamine tankla laienduse ja autopesula rajamiseks, tänavate, juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine. Planeeringuala suurus on ca 0,8 ha.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb PlanS § 125 lg 1 p 1 ja 3 ning Rapla valla üldplaneeringust.
Planeeringu kohta lähemalt: http://rapla.kovtp.ee/algatamine.

Pärast detailplaneeringu algatamist käivitunud koostöö raames ei leitud pikka aega kõiki pooli rahuldavat lahendust ning varsti pärast algatamist tekkis küsimus, kas planeeringu koostamine tuleks lõpetada. 2020. a aastal otsustati vähendada planeeringuga kavandatava ulatust, mistõttu on tekkinud uus lootus, et kompromiss huvitatud ja puudutatud poolte vahel leitakse.
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1612513