Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 10.09.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla Vallavolikogu 30. aprilli 2020. a otsusega nr 24 "Detailplaneerinu algatamine" algatati Karuoja detailplaneeringu koostamine üldplaneeringut järgivana. Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused kuni kahe täiendava üksikelamu püstitamiseks Juula külas asuvale Karuoja maaüksusele (katastritunnus 67001:008:0012). Planeeringuala pindalaga ca 5,4 ha hõlmab Karuoja maaüksust ja osaliselt Juula külateed. Planeeringuala piirneb idast ja lõunast Jürgeni maaüksustega, põhjast Laane ja Tamme maaüksustega ning läänest riigile kuuluva metsamaaga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1652492