Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 25.11.2020 07:35
Parandaja: Ants Soodla (Rapla Vallavalitsus).
Parandamise põhjus: ebatäpsus maaüksuse nimes.
Vaata eelmist versiooni
Detailplaneeringu kehtestamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 139 lõike 3 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavalitsuse 23. novembri 2020 korraldusega nr 568 "Detailplaneeringu kehtestamine (Karuoja)" kehtestati Juula külas Karuoja maaüksuse (katastritunnus 66904:003:0660) üldplaneeringut järgiv detailplaneering..

Planeeringu eesmärk on sätestada tingimused elamukruntide moodustamiseks ja kahe täiendava üksikelamu püstitamiseks. Juula ridaküla pikeneb kahe elamu võrra, mis eeldatavasti evib positiivset majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju ega kahjusta looduskeskkonda.
Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Rapla valla veebilehel https://rapla.kovtp.ee/kehtestamine.
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1684964