Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.03.2021
Avaldamise lõpp: 19.03.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Eesti Keskkonnateenused AS (registrikood: 10277820) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15) taotleb vee erikasutuse keskkonnaluba Suure-Jaani jäätmejaama territooriumil tekkiva sademevee pinnasesse juhtimiseks Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Pärakülas Jäätmejaama kinnistul, lähiaadressiga Pärnu tn 35 (registriosa nr 3774039, katastritunnus 75901:004:0129).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr M-114844 all.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu. 

Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
spetsialist Margit Lillema
Telefon: 5696 3006
E-post: Margit.Lillema@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1730872