Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 06.09.2021
Avaldamise lõpp: 07.09.2051
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Põhja-Sakala Vallavalitsus (registrikood: 77000463) (aadress Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandimaa) poolt 01.09.2021 esitatud keskkonnaloa taotlus nr T/KL-1008616 on menetlusse võetud alates 01.09.2021. Põhja-Sakala Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Vastemõisa oja (VEE1140700) paisutamiseks Vastemõisa paisul (PAIS024600) Vastemõisa rahvamaja (registriosa nr 3683339; katastritunnus 87001:002:0116) kinnistul Vastemõisa külas Põhja-Sakala vallas Viljandimaal.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload“_ „Keskkonnalubade ja taotluste menetlused“ alt menetluses nr M-116927 dokumendina nr DM-116927-1.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Suur tn 3, 48306 Jõgeva. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vanemspetsialist Kairit Kriis
Telefon: 524 9230
E-post: kairit.kriis@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1812437