Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Teadaannet on parandatud
Parandamise aeg: 21.01.2022 11:58
Parandaja: Kadri Artamonov (Kohtutäitur Kaire Põlts).
Parandamise põhjus: Andmete täiendus.
Vaata eelmist versiooni
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 17.12.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2700307 kantud elamumaa 100% asukohaga Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 10-8, mille koosseisu kuulub 377/15546 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 37,70 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2699607 - 2703907 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 1.03.2007 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 32214:004:0159. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2-toaline, eluruumi pind 37,7 m2, sissepääsu korrus 2.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood 70007340)), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 20.02.2012 kohtutäituri avalduse, 23.02.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.02.2012.
NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele.

NB! Kohtla-Järve Linnavalitsus alustab enampakkumisel müüdava korteriomandi suhtes kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) § 4 lg 1 p 10 alusel avalikes huvides omandamise menetlust.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.Alghind: 225 euro(t).

Omanik: ŠATÕRKINA INGA (isikukood 48510162233) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64747 .

Enampakkumisele registreerimine algab 17.12.2021 kell 15:00 ja lõpeb 18.01.2022 kell 12:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2022 kell 12:30 ja lõpeb 26.01.2022 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 14.01.2022. a kell 13:30 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada 2 tööpäeva enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2008/1937
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1861811
Seotud teadaanded: