Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 06.04.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab Rapla Vallavolikogu 31. märtsi 2022 otsusega nr 18 „Detailplaneeringu algatamine ja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati Rail Baltica Rapla peatuse detailplaneering eesmärgiga sätestada kohaliku raudteepeatuse rajamise tingimused. Planeeringuala hõlmab osaliselt Sulupere külas Sõerumaa-Veski, Sõerumaa, Panga, Metsataguse, Sõerumäe-Alu tee, Sõerumaa kergtee ja Rapla ümbersõidu maaüksusi ning Tuti külas Karjamardi ja Sõerumäe-Alu tee maaüksusi. Planeeringuala piirneb Õhtupäikese, Sõõrumaa-Veski, Sõerumäe, Sõerumaa, Sikapõllu, Sikametsa, Sepa, Panga, Männi, Metsataguse ja Karjamardi maaüksustega ning Rapla ümbersõiduga. Planeeringuala pindala on u 4,3 ha.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust. Detailplaneering järgib Rapla valla üldplaneeringu põhilahendust. Teada on tehnovõrkudega geodeetilise alusplaani koostamise vajadus. Muude uuringute vajadus ei ole planeeringu algatamise ajaks ilmnenud.

Tuginedes eelhinnangu järeldustele ja Keskkonnaameti seisukohale jäeti detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Eeldada on mõju taimestikule ja loomastikule, samuti müra ja visuaalset häiringut, kuid seaduste ning ohutusnõuete järgimisel ei ole eeldada olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rapla valla dokumendihalduskeskkonna vahendusel, Rapla valla kodulehel ja eelneval kokkuleppel vallamaja lahtiolekuaegadel vallakantseleis (Viljandi mnt 17, Rapla linn).

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel http://rapla.kovtp.ee/algatamine
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1906239