Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Äriühingu jagunemise teade
Avaldamise algus: 13.09.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
GST Investments OÜ (registrikood 14802594) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 447 lõike 2¹ alusel.

Ühing teatab jagunemisest. Jagunemisel osalesid GST Investments OÜ (registrikood 14802594) ja AS Transgroup Invest (registrikood: 10655469), asukoht: Tallinn, Harju maakond, Jõe 4a; TOR Property OÜ (registrikood: 14802602), asukoht: Tallinn, Narva mnt 13,10151. Ühing teatab jagunemisest. Jagunemisel osalesid AS Transgroup Invest (registrikood 10655469) ja GST Investments OÜ (registrikood: 14802594), asukoht: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 18/13, 74001; TOR Property OÜ (registrikood: 14802602), asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 13, 10151. AS Transgroup Invest on jagunev ühing ning GST Investments OÜ ja TOR Property OÜ on omandavad ühingud. Jagunemine kanti äriregistrisse 11.09.2019.a. Jagunemine toimus jaotumise teel ning jagunemise tulemusel loetakse jagunev ühing lõppenuks ning kogu tema vara läks üle omandavatele ühingutele.

Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 447 lg 21). Nõuded palume esitada kirjalikult posti teel aadressil Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Aiandi tee 18/13

GST Investments OÜ juhatuse liige Sergei Glinka, telefon: +37259192235, e-post:glinka@tgi.ee
GST Investments OÜ
Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Aiandi tee 18/13
Telefon: +372 5055383
E-post: glinka@tgi.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Sergei Glinka
Teadaande number 1519333