Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 12.01.2018
Avaldamise lõpp: 13.01.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Makita Karjäärid OÜ (registrikood: 12937396) (aadress Jaani 2, Elva linn, Elva vald, 61504 Tartu maakond) taotleb geoloogilise uuringu luba. Geoloogilise uuringu luba taotletakse Tartu maakonnas Elva vallas Külaaseme külas asuvale katastriüksusele Karijärve karjäär (katastritunnus 33101:003:0079). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,70 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 17 puurauku ja kuni 17 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täitekruus, ehitus- ja täiteliiv. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringuruumi nimetus on Karijärve uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1244240