Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 30.09.2020
Avaldamise lõpp: 01.10.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Metsakohin (registrikood: 10915798) (aadress Harju maakond, Kiili vald, Kangru alevik, Kasteheina tn 2, 75403) poolt esitatud maavara geoloogilise uuringu loa taotlus Makita II uuringuruumis on menetlusse võetud.
Makita II uuringuruum asub Valga maakonnas Otepää vallas Makita külas Makita kruusamaardlal (maardla registrikaardi nr 0917), katastriüksusel Erametsa (katastriüksuse tunnus: 58202:003:0015, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%) eramaal. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 4,0 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 kaeveõõnt ja kuni 15 puurauku. Uurimissügavus on kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Hüdrogeoloogilisteks katsetöödeks on veetasemete mõõtmine puuraukudes. Muudeks sihtotstarbelisteks töödeks on materjali terastikulise koostise määramine; kruusa purunemiskindluse kategooria määramine (Los Angelese katse); topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu teostaja on aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636, aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 35, 50410).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 6807438, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/)

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, Tartu 51004.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Aare Mark
Telefon: 680 7438
E-post: aare.mark@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1661039