Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 07.09.2020
Avaldamise lõpp: 08.09.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et P112 OÜ (registrikood: 14687986) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 4) poolt esitatud Hüüru uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringuluba taotletakse Harju maakonnas Saue vallas Hüüru külas asuval katastriüksusel Eedu (72701:001:0189), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 43,89 ha. Plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja uurimissügavus on kuni 30 m. Uuritavaks maavaraks on lubjakivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringuruumi nimetus on Hüüru uuringuruum. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (info tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Geoloogilise uuringuloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Putnik
Telefon: 435 5621
E-post: agnes.putnik@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1651422