Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade
Avaldamise algus: 27.12.2022
Avaldamise lõpp: 28.12.2122
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201) nimele on antud tähtajatu keskkonnaluba nr KL-517143 Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kadrina alevikus Kadrina paisjärv
kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe paisutamiseks Kadrina paisul (PAIS025640), kehtivusega alates 01.01.2023.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-109882.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 2019258