Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 16.01.2020
Avaldamise lõpp: 17.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing VKG Kaevandused (registrikood: 10854884) (aadress Järveküla tee 14, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond) esitatud Uus-Kiviõli II kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Osaühing VKG Kaevandused taotleb Uus-Kiviõli II kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa alusel määratud kaevandamise maksimaalse aastamäära suurendamist 3 miljoni tonni võrra.

Samuti taotleb Osaühing VKG Kaevandused Uus-Kiviõli II kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloaga lubatud logistilise lahenduse muutmist selliselt, et planeeritud Aidu karjääri tööstusterritooriumi asemel oleks võimalik mäemassi rikastada Ojamaa kaevanduse tööstuskompleksis.

Uus-Kiviõli II kaevanduse mäeeraldis, pindalaga 2076,06 ha, asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse ja Lüganuse vallas. Kaevandajaks on Osaühing VKG Kaevandused. Seisuga 30.06.2019 on mäeeraldisega seotud põlevkivi kaevandatav varu ca 69,28 miljonit tonni ja passiivne tarbevaru 97 tuhat tonni. Taotletav maksimaalne kaevandamise aastamäär on 5 miljonit tonni.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1569817