Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.01.2020
Avaldamise lõpp: 25.01.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) poolt esitatud keskkonnaloa taotlus Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldiselt kaevandamiseks on võetud menetlusse. Taotletav Kiusumetsa liivakarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Majaka külas vahetult Läti Vabariigi piiri ääres eramaal katastriüksusel Kilmezsi (katastritunnus 21303:002:0472, registriosa nr 693406) hõlmates Kiusumetsa liivamaardla (registrikaardi nr 0749, põhimaavaraks ehitusliiv) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 2 plokki.

Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldise pindala on 17,84 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,92 ha. Kaevandamisloa kohaselt on seisuga 01.01.2019 Kiusumetsa liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 754 tuh m³ ja kaevandatav varu on 710 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 48 tuh m³, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja remont, ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse menetluse algatamise otsusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1572654