Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.02.2020
Avaldamise lõpp: 12.02.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) poolt esitatud Talteri ja Talteri II liivakarjääride mäeeraldiste kaevandamislubade nr HARM-157 ja nr KMIN-102 liitmise taotlus on menetlusse võetud.

Talteri ja Talteri II liivakarjääride mäeeraldiste kaevandamislubade nr HARM-157 ja nr KMIN-102 liitmist taotletakse Harju maakonnas Saku vallas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Männiku harjutusväli (katastritunnus: 71801:001:0982), mille riigivara valitseja on Kaitseministeerium.

Liidetavate mäeeraldiste pindala kokku on 31,17 ha ja teenindusmaa pindala on 31,17 ha. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 200 tuhat m3. Maavara kasutusaladeks on teede- ja üldehitus. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on kuni 11.12.2033. Mäeeraldise piirides arvutatud maavara kogus seisuga 31.03.2019 on järgmine:
ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 1125 tuhat m3 ja kaevandatav varu on 993 tuhat m3; täiteliiva aktiivne tarbevaru on 2254 tuhat m3 ja kaevandatav varu on 1410 tuhat m3.

Keskkonnaloa liitmise taotlus ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, 11216 Harju maakond. 

Keskkonnalubade liitmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1578860