Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.05.2020
Avaldamise lõpp: 19.05.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS TREV-2 Grupp (registrikood: 10047362) (aadress Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, 10916 Harju maakond) poolt esitatud Tammemäe III liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas riigi omandisse kuuluvale katastriüksusele Männiku harjutusväli (katastritunnus: 71801:001:0982), mille riigivara valitseja on Kaitseministeerium.

Taotletava Tammemäe III liivakarjääri mäeeraldise pindala on 40,30 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 42,21 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehitusliiv (aktiivne tarbevaru 546,877 tuh m3 ja kaevandatav varu 305,877 tuh m3) ja täiteliiv (aktiivne tarbevaru 483 tuh m3 ja kaevandatav varu 299 tuh m3). Maavara kavandatav kasutusala on ehitus ja teedeehitus. Taotletav kaevandamise keskmine aastamäär on 50 tuh m3.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 5688 0490, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://kotkas.envir.ee

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11214 Harju maakond. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1608206