Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.11.2021
Avaldamise lõpp: 25.11.2121
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Otike (registrikood: 10398357) (aadress Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Pärnu mnt 80, 78304) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks (Eesti Vabariigi territooriumil asuvatel ehitus- ja lammutusobjektidel tekkivate jäätmete ringlussevõtuks – täitematerjali tootmiseks (R5m)). Kuivõrd ettevõttel puudub püsiv tegevuskoht, edastame keskkonnaloa taotluse arvamuse avaldamiseks ettevõtte asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=17470&application_id=1008673

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Järva maakond, Türi vald, Türi linn, F.J.Wiedemanni 13, 72214. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1851447