Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade
Avaldamise algus: 15.05.2019
Avaldamise lõpp: 16.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande tööstusheite seaduse (THS) § 34 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing MARKILO (registrikood: 10317169) (aadress Ööbiku tn 4, Rakvere, 44315 Lääne-Viru maakond) Kureoja farmi keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-152977 muutmiseks on valminud kompleksloa andmise otsuse ja muudetud loa eelnõud. Kureoja farm asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Härjanurme külas Kureoja farmi (katastrinumber: 61101:001:0119) ja Kureojametsa (katastrinumber: 61101:001:0118) maaüksustel.

Osaühing MARKILO taotleb Kureoja farmi laiendamist tootmisvõimsuseni kuni 9840 kohta nuumsigadele. Selleks on rekonstrueeritud sigala lõunapoolne osa ning planeeritud on rekonstrueerida ka põhjapoolne osa, mille käigus hakatakse kõiki sigu pidama täisrestpõrandal ning tekib ainult vedelsõnnik. Sigalakompleksi on varasemalt rajatud uus ringja põhiplaaniga vedelsõnnikuhoidla ning lisaks planeeritakse rajada veel üks vedelsõnnikuhoidla.

Kureoja farmi rekonstrueerimise ning tootmisvõimsuse suurendamise kohta on läbi viidud keskkonnamõjude hindamine ning koostatud aruanne „Osaühing MARKILO Kureoja sigala laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne“, mis on heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt 19.02.2018 (kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/ nr 6-3/17/498-25 all).

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Eelnõu ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumentide numbrid DM-101288-11 ja DM-101288-9).

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult Paala tee 4, 71014 Viljandi või info@keskkonnaamet.ee kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni kuid vähemalt kolme nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1468143