Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade
Avaldamise algus: 10.02.2017
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Keskkonnaministeerium avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministeerium teatab Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Arendaja esitas 23.03.2006 Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse. Keskkonnaministeerium algatas vee erikasutusloa taotluse menetluse käigus 05.05.2006 otsusega nr 11-17/3873-2 keskkonnamõju hindamise. Vee erikasutusloa taotluse menetlus on peatatud kuni KMH aruande heakskiitmiseni.
Nelja Energia AS (registrikood 11183009) soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 MW. Kavandatav tuulikute arv on ca 166 (oleneb tuuliku nimivõimsusest). Tuulikute omavaheline kaugus on umbes 1 km. Kavandatava tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 km kaugusel asuvad merealad.

KMH osapooled:
Arendaja(d) on Nelja Energia AS (registrikood: 11183009) (aadress Regati pst 1, 11911 Tallinn, kontaktisik Siim Paist, e-post siim.paist@neljaenergia.ee, telefon 639 6610)
Otsustaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Kaspar Anderson, e-post kaspar.anderson@envir.ee, telefon 626 2990)
Skepast&Puhkim OÜ kontaktisik Hendrik Puhkim, tel 698 8352, hendrik.puhkim@skpk.ee

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda 1) Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas - Narva mnt 7a, Tallinn, IV korrus, ruum nr 402a. Kontaktisik on merekeskkonna osakonna spetsialist Kaspar Anderson (tel 626 2990, e-post: kaspar.anderson@envir.ee);
2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel: http://www.envir.ee/et/merekeskkonna-kaitse-teated;
3) Skepast&Puhkim kontoris aadressil Laki 34, Tallinn, IV korrus või koduleheküljel http://skpk.ee/uudised/;
4) Nelja Energia AS koduleheküljel: http://www.hiiumeretuulepark.ee

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult või e-posti teel esitada 10. märtsini 2017. a.

KMH aruande avalik arutelu toimub 08. märtsil 2017. a kell 16:00 Kärdla kultuurikeskuses Rookopli tänav 18, Kärdla linn, Hiiu vald ning 09. märtsil 2017. a kell 15:00 Keskkonnaministeeriumi I korruse nõupidamiste ruumis aadressil Narva mnt 7a, Tallinn.
Kehtetud ärinimed:
Nelja Energia AS: Freenergy AS.
Keskkonnaministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7a
Telefon: 6262802
E-post: KESKKONNAMINISTEERIUM@ENVIR.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Spetsialist Kaspar Anderson
Telefon: 6262990
E-post: kaspar.anderson@envir.ee
Teadaande number 1087248