Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Koondumise teade
Avaldamise algus: 18.10.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Konkurentsiamet avaldab teadaande konkurentsiseaduse (KonkS) § 27 lõike 12 alusel.

Konkurentsiamet on saanud 18.10.2019 koondumise teate, mille kohaselt  UP Invest OÜ (registrikood: 12371871)  kavatseb omandada valitseva mõju OÜ Baltic Ticket Holdings (registrikood: 11373603) üle KonkS § 19 lg 1 p 2 tähenduses.

Vastavalt KonkS § 27 lõikele 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile.
Konkurentsiamet
Tatari 39, 10134 Tallinn
Telefon: 667 2400
E-post: info@konkurentsiamet.ee
Teadaande number 1534026