Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 05.05.2021
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Märjamaa Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Märjamaa Vallavalitsus teatab et Märjamaa Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 209 algatati Märjamaa alevis Toominga tn 1 detailplaneering üksikelamuasumi püstitamise eesmärgiga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Märjamaa alevi üldplaneeringust. Vajalik on koostada ajakohane võrkude geodeetiline alusplaan. Muude uuringute vajadust ei ole algatamise ajal ette näha.

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist, mistõttu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata.
Planeeringu kohta lähemalt : https://marjamaa.kovtp.ee/algatamine
 
Märjamaa Vallavalitsus
Märjamaa, RAPLAMAA, Tehnika 11
Telefon: 4898851, 56614893
E-post: marjamaa@marjamaa.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
andmekaitse- ja personalispetsialist Evi Rooda
Telefon: +37253056895
E-post: evi.rooda@marjamaa.ee
Teadaande number 1753751