Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 06.09.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Pärnu Linnavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Pärnu Linnavalitsus teatab Pärnu Linnavalitsuse 05.09.2016 korraldusega nr 492 algatati Betooni tn 2, 4 ja Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Planeeritavad kinnistud paiknevad Niidu tööstuspiirkonnas, Ülejõe linnaosas. Betooni tn 2 kinnistu suurus on 5929 m2, katastriüksuse sihtotstarve 90% tootmismaa / 10% ärimaa. Betooni tn 4 kinnistu suurus on 3012 m2, katastriüksuse sihtotstarve 70% tootmismaa / 30% ärimaa. Savi tn 14b kinnistu suurus on 4535 m2, katastriüksuse sihtotstarve 70% tootmismaa / 30% ärimaa. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse sihtotstarbed kinnistutel on tootmismaa/ärimaa.

Detailplaneeringuga kavandatakse Betooni tn 2 kinnistul paikneva tootmisüksuse laiendamiseks liita Betooni tn 2 ja Savi tn 14a ning osaliselt Betooni tn 4 kinnistud (loodav krunt), planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse, hoonestusalade ja servituutide vajaduse määramist, samuti liiklusskeemi, haljastuslahenduse ja arhitektuursete tingimuste väljatöötamist. Mõlema krundi maakasutuse sihtotstarvete osakaalud on tootmismaa (T) 70-100%, sh tootmishoonete- (TH) ja laohoonete maa (TL), ärimaa (Ä) 0-30%, sh kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete maa (ÄK) ning büroohoonete maa (ÄB). Betooni tn 2 kinnistul paiknevat tootmishoonet laiendatakse Savi tn 14b kinnistust moodustatavale krundiosale. Betooni tn 4 kinnistust ära lõigatava osa hoonestus lammutatakse, hoonemaht kinnistu alles jääval osal säilitatakse. Transpordi juurdepääs kavandatakse olemasolevat sõiduteed pidi Savi tn 14 ees ja osaliselt Savi tn 14a kinnistut ületades.
Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja kruntidele sobivaim hoonestusala(d) ja ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning parkimis- ja haljastuslahendus, maakasutuse sihtotstarvete osakaalud. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt.

Võimalike uuringute vajadus puudub.
 
Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
Telefon: 4448200
E-post: linnavalitsus@lv.parnu.ee
Teadaande number 1001965