Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu algatamise teade
Avaldamise algus: 02.11.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 29.oktoobri 2020 otsusega nr 43 "Detailplaneeringu algatamine" algatati Rapla vallas Tuti külas Saare maaüksusel detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kahe üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala pindalaga ca 2,5 ha hõlmab Saare maaüksust (katastritunnus 66904:003:0118) ja osaliselt Suurearu-Põlendiku teed. Planeeringuala piirneb läänest Rebaseuru (katastritunnus 66904:003:1052), põhjast Karjamardi (katastritunnus 66904:003:1191), idast Posti (katastritunnus 66904:003:0089), Allika tn 13 (katastritunnus 66904:003:0159) ja Allika tn 14 (katastritunnus 66904:003:0160) ning lõunast Juhani (katastritunnus 66904:003:0361) maaüksusega.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Rapla valla üldplaneeringust. Planeeringuga järgitakse üldplaneeringu põhilahendust. Rapla valla üldplaneeringus nimetatud üldiste maakasutustingimuste kohaselt eelistatakse arendamisel olemasolevate kompaktsete hoonestusalade laiendamist ja tihendamist, millist põhimõtet algatatav detailplaneering rakendab.

Täiendavate uuringute vajadus ei ole planeeringu algatamise ajaks ilmnenud.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rapla valla kodulehel https://rapla.kovtp.ee/algatamine
 
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1675160