Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise teade
Avaldamise algus: 22.12.2020
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 140 lõike 5 ja 139 lõike 3 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 21. detsembri 2020. a otsusega nr 56 "Nõiamäe detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine" tunnistati osaliselt kehtetuks Rapla Vallavolikogu 27. augusti 2015. a otsusega nr 33 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Rapla linnas asuva Nõiamäe kinnistu ja Väljataguse külas asuva Harri kinnistu detailplaneering.

Planeering tunnistati kehtetuks hoonetele sätestatud katusekalde kitsenduse ja üldkasutatava parkla rajamise osas. Muus osas jäi detailplaneering kehtima ning seda on pärast osalist kehtetuks tunnistamist võimalik senisest paindlikumalt ellu viia..

Planeeringu kohta lähemalt: https://rapla.kovtp.ee/kehtetukstunnistamine
Rapla Vallavalitsus
Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, Viljandi mnt 17
Telefon: +372 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1696274