Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade
Avaldamise algus: 27.12.2018
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Rapla Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

Rapla Vallavalitsus teatab , et Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 92 "Rapla valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati RAPLA VALLA ÜLDPLANEERINGU koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu eesmärk on eelduste loomine jätkusuutliku elukeskkonna kujunemiseks Rapla vallas. Üldplaneering hõlmab kogu Rapla valla territooriumi.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Rapla Vallavalitsuse kantseleis (asukoht Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 17) ja teenuskeskustes (Juuru teenuskeskus asukohaga Veski tn 1, Juuru, Kaiu teenuskeskuses asukohaga Kasvandu tee 17, Kaiu ja Raikküla teenuskeskus asukohaga Kabala mõisas, Kabala) lahtiolekuaegadel ning elektrooniliselt Rapla Vallavalitsuse dokumendiregistri kaudu:

https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?itm=233184
Rapla Vallavalitsus
Viljandi mnt 17, Rapla
Telefon: 4890510
E-post: rapla@rapla.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
vallasekretäri abi Ants Soodla
Telefon: 4890518
E-post: ants.soodla@rapla.ee
Teadaande number 1407250