Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Laiendatud kollektiivlepingu tingimuste teade
Avaldamise algus: 05.02.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Sotsiaalministeerium avaldab teadaande kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lõike 5 alusel.

Autoettevõtete Liit ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing leppisid kokku alljärgnevas:

ÜLDOSA

§ 1 Üldtöökokkuleppe reguleerimisala

1. Üldtöökokkulepe on Autoettevõtete Liidu (edaspidi AL) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu (edaspidi ETTA) vaheline kollektiivleping, kujutades endast kokkulepete süsteemi baastaset, mis ei välista soodsamate tingimuste kokkuleppimist kollektiivlepingutes ettevõtte tasandil (edaspidi Kollektiivleping, koos Üldtöökokkuleppega – Kokkulepped).

2. Üldtöökokkulepe reguleerib AL kuuluvate veoseveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja ETTA liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.

§ 2 Üldtöökokkuleppe kättesaadavus

Üldtöökokkulepe on avalikult kättesaadav ETTA ja AL interneti kodulehtedel.

§ 3 Üldtöökokkuleppe kehtivus

Üldtöökokkulepe jõustub 01.05.2019. aastal ning kehtib kuni 30.04.2022. Käesoleva Üldtöökokkuleppe jõustumisega muutub kehtetuks Poolte vahel 20.12.2012 sõlmitud Riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe.

§ 4 Laiendamise kohaldamine

Üldtöökokkuleppega sätestatud töö tasustamise tingimused (§ 5) laienevad ja on kohustuslikud kõigile Eesti Vabariigi territooriumil riigisisest tasulist või oma kulul veosevedu või kabotaažvedu korraldavatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellega sõlmitud leping vastab töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veosevedu maanteel.

II TÖÖTASU

§ 5 Töötasu määramise alused

Töötajate kuutasu alammäärad
1. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2019 on 950 eurot.
2. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2020 on 1 000 eurot.
3. Täistööajaga töötavate autojuhtide kuutasu alammäär alates 01.05.2021 on 1 100 eurot.
4. Kuutasu alammäära hulka ei kuulu ületunnitasu ja tasu riigipühadel töötamise eest.

 
Sotsiaalministeerium
Tallinn, HARJUMAA, Gonsiori 29
Telefon: 6269301
E-post: INFO@SM.EE
Teadaande number 1423208