Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Äriühingu jagunemise teade
Avaldamise algus: 17.09.2019
Avaldamise lõpp: tähtajatu
TOR Property OÜ (registrikood 14802602) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 447 lõike 2¹ alusel.

Ühing teatab jagunemisest. Jagunemisel osalesid TOR Property OÜ (registrikood 14802602) ja GST Investments OÜ (registrikood: 14802594), asukoht: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Aiandi tee 18/13, 74001; AS Transgroup Invest (registrikood: 10655469), asukoht: Jõe 4a, Tallinn 10151. AS Transgroup Invest on jagunev ühing ning GST Investments OÜ ja TOR Property OÜ on omandavad ühingud. Jagunemine kanti äriregistrisse 11.09.2019.a. Jagunemine toimus jaotumise teel ning jagunemise tulemusel loetakse jagunev ühing lõppenuks ning kogu tema vara läks üle omandavatele ühingutele.

Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 447 lg 21). kirjalikult aadressile Narva mnt. 13, Tallinn 10151

Kontaktisik Aivar Pihlak, aivar@legalia.ee, 6272560
TOR Property OÜ
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Narva mnt 13
E-post: tanja@tgi.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Aivar Pihlak
Teadaande number 1520725