Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.04.2019
Avaldamise lõpp: 26.04.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 18-13, 74201) esitatud Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus on menetlusse võetud.

Uikala uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Ida-Viru maakonnas Toila vallas Uikala külas riigile kuuluvatel katastriüksustel Kohtla metskond 34 (katastritunnus 80201:001:0340) ja Kohtla metskond 131 (katastritunnus 80201:001:0585).

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 7,07 ha. Uuringu eesmärk on leida ehituslubjakivile vastava kvaliteediga maavara. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 10 puurauku uurimissügavusega kuni 20 m. Geoloogilise uuringu luba taotletakse 2 aastaks.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1457538