Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 19.09.2019
Avaldamise lõpp: 20.09.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Thorsen Grupp (registrikood: 10693955) (aadress Tehno 6, Väike-Maarja vald 46202 Lääne-Virumaa) poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse kruusa ja liiva uuringuks Loksa uuringuruumis. Uuringuruum ja selle teenindusala, pindalaga 20,11 ha, asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Loksa külas Mäepealse (KÜ 78701:004:0134) ja Kasemäe (KÜ 78701:004:0840) erakinnistutel. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn..

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1521723