Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.03.2020
Avaldamise lõpp: 12.03.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Valkla Kaevandajate Selts OÜ (registrikood: 14860953) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 4, 10621) esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kuusalu vallas Valkla külas riigile kuuluvatele maaüksustele Rabapõllu (35301:001:0821), Tammesaare (35201:001:0074), Tammepõllu (35201:001:0075), Tuulenurga (35301:001:0822), Anija metskond 167 (35301:001:0293), Liivamäe (35201:001:0085), Anija metskond 132 (35201:001:0642), Kullamäe (35201:001:0084) ja Anija metskond 23 (35201:001:0990). Uuringuruumi nimetus on Valkla uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala nelja lahustüki pindala on kokku 65,90 ha. Taotletav uuringuruum kattub osaliselt Valkla lubjakivimaardla (registrikaart nr 0056) ehituslubjakivi aktiivse reservvaru 2 plokiga ning osaliselt Rummu (Kodasoo) turbamaardla (registrikaart nr 0215) hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru 3 plokiga.

Uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis leviva, ehituskillustikuks sobiva lubja- ja dolokivi (paekivi) maht ja kvaliteet. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 16 m. Uuritavateks maavaradeks on lubja- ja dolokivi. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Uuringu teostaja on aktsiaselts Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587; aadress: Liiva tn 41, Tartu 50303).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1589158