Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 29.10.2018
Avaldamise lõpp: 30.10.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Relsiit Haldus (registrikood: 12602017) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 21, 10137) esitas Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldisele maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Tudulinna II liivakarjäär asub Ida-Virumaal Alutaguse vallas taotlejale kuuluval maaüksusel Lõuna (katastritunnus 81501:001:0185). Taotletav mäeeraldis paikneb Tudulinna Kruusamaardlas (registrikaart nr 0462 Taotletav Tudulinna II liivakarjäär hõlmab täielikult Tudulinna Kruusamaardla 5., 7., 15. ja 16. plokki ning osaliselt 4., 6. ja 8. plokki.

Tudulinna II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 4,89 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,58 ha. Seisuga 01.09.2018 on mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne tarbevaru on 0,410 tuh m³ ja kaevandatav varu 0,410 tuh m³, ehitusliiva aktiivne tarbevaru 99,850 tuh m³ ja kaevandatav varu 95,850 tuh m³ ning täiteliiva aktiivne tarbevaru 66,546 tuh m³ ja kaevandatav varu 59,546 tuh m³. Aasta keskmine kaevandamismaht on 12 tuh m³. Maavarade kasutusalaks on ehitus ja teede ehitus. Luba taotletakse kehtivusajaga 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 680 7438
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1376011