Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 11.05.2018
Avaldamise lõpp: 12.05.2118
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 158/1, 11317) esitatud maavara kaevandamise loa taotlus on võetud menetlusse. Maavara kaevandamise luba taotletakse Uku liivakarjääri mäeeraldisele, mis asub koos teenindusmaaga Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas riigile kuuluval (valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) kinnistul Loobu metskond 34 (katastritunnus 27301:001:0125). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Uku liivamaardla (registrikaardi nr 0954) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 2 plokki.

Uku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 20,41 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,36 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise aktiivse tarbevaru ehitusliiva kogus 3 536 tuh m3, millest kaevandatav varu on 3 165 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 211 tuh m³. Maavara plaanitakse kasutada teedeehitusel. Maavara kaevandamise loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Jõgeva kontoris (Aia 2, Jõgeva linn, tel 5621 5670 , e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, 48306 Jõgeva. 

Kaevandamisloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ärinimed
AS Tariston, kehtetud ärinimed: Aktsiaselts Järva Teed, Aktsiaselts Järva Teed.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1291284