Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.01.2019
Avaldamise lõpp: 22.01.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: 10353946) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgeva maakond) esitas Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse. Taotletav Lõhmuse III kruusakarjäär asub Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas eramaal katastriüksusel Uuringu (registriosa nr 4550704, katastritunnus 38301:002:0269, sihtotstarve mäetööstusmaa 10% ja maatulundusmaa 90%) Lõhmuse (Laeva II) kruusamaardlas (registrikaart nr 0271).

Lõhmuse III kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 3,68 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,47 ha. Seisuga 01.01.2018 oli mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne tarbevaru kogus 98 tuh m³, millest kaevandatav 90 tuh m³ ning ehitusliiva aktiivne tarbevaru kogus 95 tuh m³, millest kaevandatav 87 tuh m³. Maavara kasutusalaks on teede ehitus ja ehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Maavara kaevandamise loa taotluse menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile tel 776 2419, info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1416476