Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 21.10.2019
Avaldamise lõpp: 22.10.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing C.B.A. (registrikood: 10495273) (aadress Tooma tee 27, Männiku küla, Saku vald, 75511 Harju maakond) poolt esitatud Liivalaia III liivakarjääri maavara kaevandamisloa nr KMIN-099 muutmise ja pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Taotletav Liivalaia III liivakarjäär asub Harju maakonnas Saku vallas Männiku külas Tallinn-Saku liivamaardlas. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub riigile kuuluval katastriüksusel Männiku harjutusväljak (katastritunnus: 71801:001:0982). Mäeeraldise pindala on 10,00 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,81 ha.

Osaühing C.B.A. taotleb laiendamist Liivalaia III liivakarjääri mäeeraldise maavara plokkidele 130 aT, 143 aT, 144 aT ja 135 aT, vältimaks majanduslikult ebaotstarbekate jääkvaru plokkide teket. Täiendavalt soovitakse taotlusega viia mäeeraldise piirid vastavaks kinnistu Männiku harjutusväli ja taotletava mäeeraldisega piirnevate mäeeraldiste piiridega. Lisaks taotletakse kaevandamisloa nr KMIN-099 pikendamist 15 aasta võrra ehk kuni 05.09.2038.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-mail info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1534605