Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 25.10.2019
Avaldamise lõpp: 26.10.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aktsiaselts AHTOL (registrikood: 10235448) (aadress Raba tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harju maakond) poolt esitatud Seli II turbatootmisala maavara kaevandamisloa nr HRAM-026 (L.MK.HA-169384) muutmise ja pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Taotletav Seli II turbatootmisala asub Harju maakonnas Rae vallas Suuresta külas Peningi turbamaardlas (registrikaardi nr 236). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub riigile kuuluvatel katastriüksustel Seli turbaraba (katastritunnus: 65303:003:0220) ja Paunküla metskond 463 (katastritunnus: 65303:003:0787) ning kahel eramaal Väike-Tammiku (katastritunnus: 65303:003:0643) ja Kesk-Tammiku (katastritunnus: 65303:003:0644).

Taotletava mäeeraldise korrigeeritud pindala on 125,84 ha ja selle teenindusmaa pindala on 128,33 ha. Maavara kaevandamisloa kohaselt on mäeeraldise vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 179 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru 663 tuh t ning vähelagunenud turba kaevandatav varu 178 tuh t ja hästilagunenud turba kaevandatav varu 624 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 tuh t. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletakse kaevandamisloa nr HRAM-026 (L.MK.HA-169384) pikendamist 30 aasta võrra.

Maavara kaevandamise loa muutmise taotlus ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni kaevandamisloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, 11216 Harju maakond. 

Kaevandamisloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1536533