Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 24.05.2019
Avaldamise lõpp: 25.05.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et osaühing MOREEN (registrikood: 10353946) (aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48006 Jõgeva maakond) esitas Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse. Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Sopimetsa külas eramaal katastriüksustel Lippuripõllu (katastritunnus 61801:001:0174, registriosa nr 5734750), Kaasiku (katastritunnus 57301:001:0028, registriosa nr 1862035), Sae (katastritunnus 57301:001:0032, registriosa nr 1897935), Viru (katastritunnus 57301:001:0072, registriosa nr 2134035) ja Virumetsa (katastritunnus 57301:001:0105, registriosa nr 2189935) Sopimetsa lubjakivimaardlas (registrikaart nr 0786). Ettevõte soovib olemasolevat mäeeraldist laiendada kõrvalasuvale kinnistule.

Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 38,40 ha ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 49,02 ha. Seisuga 31.03.2019 oli mäeeraldisega seotud ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus 1548,245 tuh m³, millest kaevandatav varu 1509,245 tuh m³ ning ehitusdolokivi aktiivse tarbevaru kogus 2599 tuh m3, millest kaevandatav varu 2553 tuh m3. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 200 tuh m3. Maavara kasutusalaks on ehitus, teedeehitus ja -remont. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 05.10.2040.

Maavara kaevandamise loa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni kaevandamisloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Kaevandamisloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Marju Kuldmaa
Telefon: 7762419
E-post: Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1473395