Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Kaevandamisloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 18.07.2019
Avaldamise lõpp: 19.07.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et OÜ Forek (registrikood: 14270074) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jõe tn 3, 10151) esitas Anelema dolokivikarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse.

Taotluse alusel soovitakse viia mäeeraldise piir 2018. aastal ümber hinnatud aktiivse tarbevaru plokkide alusel kooskõlla tegelikkusega ja liita olemasoleva mäeeraldise koosseisu mäeeraldise teenindusmaal ehitusdolokivi maavara varu plokk 6 aT, 8 aT ning osaliselt (0,27 ha) plokk 17 aT.

Anelema dolokivikarjäär asub Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Anelema külas katastriüksustel Anelema dolomiidikarjäär (tunnus 18803:002:0119), Aare (tunnus 18803:002:0117), Reideni (tunnus 18803:002:0364), Anni-Tooma (tunnus 18803:002:0271), Valli (tunnus 18803:002:0322), Tuha (tunnus 18803:002:0125), Killu (tunnus 18803:002:0100), Elbe (tunnus 18803:002:0118), Mulla (tunnus 18803:002:0098), Dolomiidi (tunnus 18803:002:0367), Dolomiidi (tunnus 18803:002:0366), Dolomiidi (tunnus 18803:002:0365), Dolomiidi (tunnus 18803:002:0368). Mäeeraldisest ja selle teenindusmaast jääb välja katastriüksus Dolomiidi alajaam (tunnus 18803:002:0023). Taotletava Anelema dolokivikarjääri (KMIN-083) loa muutmisel jääb mäeeraldise teenindusmaa pindala samaks – 69,40 ha, taotletav mäeeraldise pindala on 29,97 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 79 tuh m³, maavara kasutatakse tükikivina, killustikuna ehitusbetooni valmistamiseks, killustikuna
asfaldi- ja betooni segudeks.

Maavara kaevandamise loa menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 435 5621, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Paala tee 4, 71014 Viljandi. 

Kaevandamisloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Agnes Kapanen
Telefon: 435 5621
E-post: Agnes.Kapanen@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1498194