Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 28.11.2019
Avaldamise lõpp: 29.11.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Maanteeamet (registrikood: 70001490) (aadress Teelise 4, 10916 Tallinn) poolt esitatud Kihnu karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus on menetlusse võetud.

Kihnu karjäär asub Pärnu maakonnas Kihnu vallas Rootsiküla külas Kihnu kruusamaardlas (registrikaart nr 0768). Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval katastriüksusel Kihnu kruusamaardla (katastritunnus 30301:001:0611, sihtotstarve 100% mäetööstusmaa).

Antud taotlusega soovitakse viia olemasolev kaevandamise luba (L.MK/326219) vastavusse maardla registrikaardi andmetega ning ühtlasi pikendada maavara kaevandamise luba.

Keskkonnaloa muutmise algatamise menetluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni loa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond 93819. 

Loa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maavarade spetsialist Merike Rosin
Telefon: 452 7773
E-post: merike.rosin@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1551257