Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 17.12.2019
Avaldamise lõpp: 18.12.2119
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama tn 10, Jõhvi linn, Jõhvi vald, 41533 Ida-Viru maakond) esitatud Estonia II põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Estonia II põlevkivikaevanduse mäeeraldis, pindalaga 9107,63 ha, asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas. Kaevandajaks on Enefit Kaevandused AS. Maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohaselt on seisuga 31.12.2018 mäeeraldisega seotud põlevkivi aktiivse tarbevaru kogus ligikaudu 138,1 miljonit tonni, aktiivse reservvaru kogus ligikaudu 133,5 miljonit tonni, passiivne varu ligikaudu 19,5 miljonit tonni ja kaevandatav varu ligikaudu 277,5 miljonit tonni. Maavara kavandatav kasutusala on elektri ja põlevkiviõli tootmine. Taotletav kaevandamise maksimaalne aastamäär on 10 miljonit tonni. Maavara kaevandamise keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 674 4803, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil. https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Lilli Tamm
Telefon: 674 4803
E-post: lilli.tamm@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1558538