Laadi alla PDF failina   Laadi alla BDOC   Prindi
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
Avaldamise algus: 27.02.2020
Avaldamise lõpp: 28.02.2120
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, 10133 Harju maakond) poolt esitatud Sõmeru liivakarjääri kaevandamisloa pikendamise taotlus on menetlusse võetud.

Sõmeru liivakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Kose vallas eraomandisse kuuluval kinnistul Põldmäe (katastritunnus: 33801:001:0142), mis hõlmab seda osaliselt.

Sõmeru liivakarjääri mäeeraldise pindala on 8,16 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,49 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär on 40 tuhat m3. Maavara kasutusaladeks on teede-, keskkonna- ja üldehitus. Ehitusliiv kasutamiseks teede dreenkihtides. Täiteliiv kasutamiseks teede mullete ehitusel ja pinnase täitetöödel. Ehituskruus kasutamiseks mullete ehitusel, täitetöödel ja dreenkihi ehitusel ning purukruusa, s.h killustiku tootmiseks.

Taotletakse Sõmeru liivamaardla Sõmeru liivakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa nr HARM-105 (L.MK/318652) kehtivusaja pikendamist 8 aasta võrra.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, 11216 Harju maakond. 

Keskkonnaamloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maapõuespetsialist Liis Bergmann
Telefon: +37256880490
E-post: Liis.Bergmann@keskkonnaamet.ee
Teadaande number 1584456